Campbell, Bruce M. S.

Constraint or constrained? [article] : changing perspectives on medieval English agriculture / Bruce M.S. Campbell. - 1998.


Agriculture--History.--England
Middle Ages.

NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. - Deel 61, p.15-35.